/p>

Puchar Polski (2022/2023)

1 runda podokręgu Bytom

17 sierpnia 2022 - 17:30
Polonia Bytom - wolny los2 runda podokręgu Bytom

7 września 2022