/p>

AUDIO/VIDEO

STATS

 

statystyka

Wacław Kruczkowski

Wacław Kruczkowski - ur. w 1932 we Lwowie.

W 1945 roku przybył wraz z rodziną na Górny Śląsk. Początkowo zamieszkał w Gliwicach, by od 1946 roku na stałe osiąść w Bytomiu.

Początkowo grał w drużynach młodzieżowych Polonii Bytom, by później stać się zawodnikiem drużyny rezerwowej W latach 1953 do 1955 odbywał służbę wojskową w Pile, gdzie uczestniczył w rozgrywkach piłkarskich pomiędzy jednostkami w ramach Mistrzostw Wojska Polskiego. Po powrocie do Bytomia grał jeszcze w Polonii. Następnie jednak Zarząd klubu oddelegował go na kurs sędziów piłki nożnej (w owym czasie kluby były zobowiązane do delegowania swych przedstawicieli na kursy sędziowskie). 24.04.1958 roku ukończył kurs sędziów piłki nożnej.

Był zdolnym i ambitnym sędzią, co pozwoliło mu zrobić karierę w nowym wcieleniu. Szybko awansował na arbitra mogącego prowadzić spotkania najwyższego szczebla. W okresie późniejszym był kwalifikatorem - obserwatorem sędziów na zawodach wszystkich szczebli. Posiada najwyższe honory sędziowskie, jest "Sędzią Zasłużonym" , a od 1984 r. "Sędzią Honorowym". Przeprowadził 2350 zawodów wszystkich klas rozgrywkowych. Po zakończeniu czynnej kariery sędziowskiej, od 1998 roku przez kilka lat był członkiem zarządu Polonii Bytom, a zarazem sprawował funkcję kierownika pierwszej drużyny. Obecnie piastuje urząd sekretarza Klubu.